OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
moja mapa

Tak, vypúštam sem prvé, testovacie vydanie mojej mapy.Prípadne vylepšenia či chyby na mape môžete napísať do chatu.

Len tak z nudy som sa rozhodol vydať mapu v takom stave,  v akom ju mám teraz v PC po rôznych úpravách, napr. postavenie koľaje pre autobusovú dopravu medzi vozovňou Jurajov Dvor a ŽST Bratislava Nové Mesto a pod.  DOWNLOAD: Bratislava.cdp (57 KB)    Na správnu funkciu potrebujete: objekty sú zo stránok: www.trainz.dino.sk (väčšina objektov), www.trainzpedro.cz , www.hp-trainz.de , www.trainzmotion.cz , www.trainzjohny.tramtrainz.net , http://trainz.jedisoft.cz , www.TRAMTRAINZ.net

KUID list:

    0                        <kuid:-1:6270>
    1                        <kuid:-1:100226>
    2                        <kuid:217990:21503>
    3                        <kuid:-1:100248>
    4                        <kuid:2300:21001>
    5                        <kuid:68787:21662>
    6                        <kuid:68787:21631>
    7                        <kuid:36713:21501>
    8                        <kuid:-1:110014>
    9                        <kuid:193885:880039>
    10                        <kuid:193885:880001>
    11                        <kuid:193885:11022>
    12                        <kuid:81683:120065>
    13                        <kuid:147484:37093>
    14                        <kuid:75263:37002>
    15                        <kuid:147484:37042>
    16                        <kuid:193885:880005>
    17                        <kuid:193885:11025>
    18                        <kuid:193885:82095>
    19                        <kuid:193885:82091>
    20                        <kuid:147484:37020>
    21                        <kuid:46219:37108>
    22                        <kuid:-10:137>
    23                        <kuid:193885:11019>
    24                        <kuid:193885:80007>
    25                        <kuid:193885:880018>
    26                        <kuid:193885:880026>
    27                        <kuid:98738:37010>
    28                        <kuid:217990:37035>
    29                        <kuid:41462:37001>
    30                        <kuid:147484:37025>
    31                        <kuid:193885:50227>
    32                        <kuid:193885:80173>
    33                        <kuid:193885:880016>
    34                        <kuid:147484:37097>
    35                        <kuid:193885:520028>
    36                        <kuid:147484:37022>
    37                        <kuid:147484:37024>
    38                        <kuid:147484:37015>
    39                        <kuid:147484:37016>
    40                        <kuid:147484:37051>
    41                        <kuid:147484:37066>
    42                        <kuid:68787:25063>
    43                        <kuid:145747:22180>
    44                        <kuid:193885:11015>
    45                        <kuid:81683:25202>
    46                        <kuid:75263:27000>
    47                        <kuid:193885:30012>
    48                        <kuid:147198:277321>
    49                        <kuid:371395:4950>
    50                        <kuid:110192:26004>
    51                        <kuid:91707:24201>
    52                        <kuid:136753:28015>
    53                        <kuid:77641:24290>
    54                        <kuid:193885:13004>
    55                        <kuid:193885:11027>
    56                        <kuid:77641:24001>
    57                        <kuid:136753:28012>
    58                        <kuid:68787:25047>
    59                        <kuid:68787:25072>
    60                        <kuid2:371395:123456:127>
    61                        <kuid:299148:31>
    62                        <kuid:193885:880035>
    63                        <kuid:81683:25205>
    64                        <kuid2:164274:12:1>
    65                        <kuid:176028:29036>
    66                        <kuid:81683:25200>
    67                        <kuid:75263:27285>
    68                        <kuid:30138:24005>
    69                        <kuid:71619:22102>
    70                        <kuid:68787:28000>
    71                        <kuid:175127:29000>
    72                        <kuid:193885:11029>
    73                        <kuid:77641:23003>
    74                        <kuid:77641:23004>
    75                        <kuid:371395:1555>
    76                        <kuid:98666:23132>
    77                        <kuid:193885:12011>
    78                        <kuid:-1:6131>
    79                        <kuid:314971:100023>
    80                        <kuid:176028:29011>
    81                        <kuid:145747:22009>
    82                        <kuid:193885:82092>
    83                        <kuid:193885:40011>
    84                        <kuid:75263:27287>
    85                        <kuid:75263:27286>
    86                        <kuid:110192:26013>
    87                        <kuid2:164274:139:1>
    88                        <kuid:176028:29006>
    89                        <kuid2:164274:173:1>
    90                        <kuid2:164274:104:1>
    91                        <kuid2:164274:171:1>
    92                        <kuid:193885:12008>
    93                        <kuid:193885:12007>
    94                        <kuid:193885:13008>
    95                        <kuid:193885:12005>
    96                        <kuid:193885:12004>
    97                        <kuid:145747:22196>
    98                        <kuid:193885:12006>
    99                        <kuid:75263:27283>
    100                        <kuid2:164274:125:1>
    101                        <kuid:193885:12001>
    102                        <kuid:193885:30005>
    103                        <kuid:136753:734>
    104                        <kuid:176028:29014>
    105                        <kuid:299148:43>
    106                        <kuid:-1:42>
Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok